Kontakt

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail) i oświadczam, że przed udzieleniem zgody zostałem/łam poinformowany/a, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest CLEANCOMP.EU MIESZKO GASTOŁ, z siedzibą w Krakowie, ul. Bieżanowska 315, 30-864. 2. Celami przetwarzania danych jest wykonanie usługi serwisowej. 3. Zgoda jest dobrowolna, a jej brak skutkuje niemożnością skorzystania z usług oferowanych przez Administratora. 4. Mam prawo w dowolnym momencie do: dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, żądania ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego lub wycofania niniejszej zgody - poprzez złożenie oświadczenia w formie papierowej bądź elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 5. Kontakt z Administratorem: biuro@cleancomp.eu. NIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANYCH W INNYCH CELACH, ANI NIE UDOSTĘPNIAMY ICH PODMIOTOM TRZECIM!

CLEANCOMP.EU
Mieszko Gastoł
ul. Ks. Łaczka 36
30-864 Kraków
NIP 679-29-34-944


TEL: +48 698-340-813
biuro@cleancomp.eu
Pon.-Pt.: 10.00 – 18.00
Sb.: 10.00 – 14.00